ผู้เล่นหลายคนเกมส์สำหรับคอมพิวเตอร์พีซี ( PC)เกมส์สำหรับเครื่อง Macเกมส์แจกฟรีเกมส์ออนไลน์ของที่ถูกซ่อน

FREE GAMES FOR YOUR SITE

หากคุณต้องการที่จะสร้างไซต์ของคุณเองด้วยแฟลชเกมส์ออนไลน์ หรือคุณต้องการให้ไวต์ที่มีอยู่แล้วของคุณน่าสนุกมากขึ้นด้วยการเพิ่มแฟลชเกมส์เข้าไป คุณเพียงแค่วาง DoubleGames.la บนหน้าเวปไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์จากหน้าเวปไซต์ของเราและอัปโหลดบนหน้าเวปไซต์ของคุณเพื่อที่ลิงค์ที่ได้รับจะเป็นลิงค์สำหรับตัวคุณเอง ( นั่นคือ http://www.yoursite.com/online/somegame.swf) หรือสามารถส่งต่อเกมส์โดยผ่านเวปไซต์ของเราก็ได้ (เช่น http://www.doublegames.com/online/somegame.swf)

We've gathered for you our full catalog of free online games that can be added to a website. You can download this games archive at once and use it. The archive includes all necessary files for games:

- SWF-file of online game,

- 100x100 game icon in GIF fromat,

- 3 game screenshots in JPG format (640x480),

- game description in English.

หากต้องการรหัส HTML สำหรับเกมส์ที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไปในไซต์ของคุณ เพียงแค่เลือกเกมส์ จากนั้น ตัดและวางรหัส HTML `ที่ปรากฏ

โปรดพิจารณา: คุณอาจจะสามารถใช้แฟลชเกมส์ AS IS เพียงเท่านั้น การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของไฟล์ SWF ไมด้รับอนุญาตไม่ว่ากรณีใด